Voksanalyse

Voksanalyse:


Hvert år siden starten af Voksklubben har bestyrelsen fået foretaget prøver af voksen. Prøven udtages normalt af den samlede pulje af voks, som er kommet ind i løbet af året. Prøverne har igennem alle årene været uden spor af pesticider.

På generalforsamlingen skal bestyrelsen fremlægge resultat af prøven fra det foregående år. I de fleste år har resultatet først foreligget efter afholdelsen af generalforsamlingen. Fra 2012 vil analysen være at finde på hjemmesiden.