Kontingent

Kontingent


Kontingentet for 2024 er 100 kr.


Ønsker du at forny dit medlemskab 2024 indbetaler du 100 kr. til vores konto i Spar Nord:

Bankregistreringsnummer: 9011

Kontonr.: 6500770730.

I emnefeltet skriver du dit navn.


Opkrævningen af kontingent i klubben foregår ved at formanden eller kassereren udsender en mail om betaling af kontingent i januar.


Det er medlemmets ansvar, at klubben har en korrekt mailadresse.

Har du ikke fået en mail fra voksklubben vedrørende kontingent inden d. 15. januar, er det fordi vi ikke har din mail. Skriv til os her fra hjemmesiden og bed om at komme på vores mailliste.


Har man ikke betalt inden for fristen, vil man få en rykker pr. mail – bliver den ikke betalt, bliver man udmeldt af klubben.

Vi beder Bihuset om at annullere medlemskabet på kortet og dermed er voksen ikke voksklubvoks. Man kan selvfølgelig godt tage ned til Bihuset og hente det voks, der står på kortet.


Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er onsdag d. 31. januar 2024.


Nyt medlem?

Du kan ikke indmelde dig ved at indbetale kontingent. Læs her hvordan du bliver medlem.


Tidligere medlem af klubben?

Indmeldelsesgebyret for tidligere medlemmer er 100 kr., hvis de melder sig ind igen inden sidste frist for indlevering af voks i efteråret (uge 39) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve for egen regning.


Husk at du skal være medlem af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening (GRAB) for at være medlem hos os